Sunniva Rose intervjuet av NRK

“- VI BER BARE OM Å IKKE BLI MOTARBEIDET”

Det er budskapet til Sunniva Rose i et intervju med NRK. “– Vi ønsker ikke subsidier. Men vi trenger å ikke bli motarbeidet. Vi skal ikke spørre om så mye annet enn det, sier Rose.”

Unge Høyre mener det kler moderpartiet dårlig å si nei til private initiativ, og mener det er gode grunner for å tilrettelege for kjernekraft i Norge. Ola Svenneby i partiet sier “Et nytt norsk selskap vil bygge ut kjernekraft i Norge uten å be staten om penger. Det bør vi selvsagt si ja til.”

Nikolai Astrup (H) mener det er flere sider ved kjernekraft som gjør at produksjonen ikke egner seg like godt i Norge. Det sliter vi litt med å forstå – og godta. Tvert i mot mener vi at Norge er spesielt godt egnet til kjernekraft. Vi har lang kystlinje med god tilgang til kjølevann. Vi har stabilt grunnfjell som er svært godt egnet til lagring av avfall. Vi har gode systemer for sikkerhetshåndtering. Vi har solid erfaring med drift av avanserte installasjoner (oljeplattformer). Og vi har et stabilt styresett.

Nikolai Astrup mener vi heller bør bygge kraftverkene i Sverige, uten at vi helt forstår hvorfor han ønsker å gi bort verdiskapningen og arbeidsplassene til vårt naboland.

Les mer her: https://www.nrk.no/norge/vil-bygge-ut-kjernekraft-i-norge_-_-kler-politikere-darlig-a-si-nei-1.16251112?fbclid=IwAR2C7XRENf8–G_3rpicrwu6lM54QKpo4Paq8xZNLt_G0QlL2DCL_h-rnQc