Klimaplan peker mot kjernekraft

Norsk Kjernekraft finner det svært gledelig at den nye fornybarplanen til Vestland fylke åpner muligheter for kjernekraft som en del av energimiksen. FrP er tydelig positive, og det er også hyggelig å se at varaordføreren fra MDG, Natalia Golis, er åpen for å vurdere energikilden.

Det står følgende om Norsk Kjernekraft AS i reportasjen til NRK:

«Norsk Kjernekraft AS, som vart stifta i juli, orienterte tidlegare i haust Stråleverndirektoratet om at dei ynskjer å byggje små modulære reaktorar i løpet av «åtte til ti år». Tidlegare i november vart det kjent at selskapet etablerer seg i Kristiansand.

NRK har tidlegare skrive om næringsparkar som «skrik etter kraft» og korleis «industribedrifter over heile landet vert heldt tilbake av mangel på kraft».

– I det lyset verkar det svært fornuftig ikkje å lukke døra til kjernekraft, seier Jonny Hesthammer, som er styreleiar i Norsk Kjernekraft.

Han legg til:

– Ein annan fordel med kjernekraft er at det krev minimalt med areal. Vestland har vakker og sårbar natur, og modulære reaktorar tek ikkje meir plass enn ein fotballstadion.»

Les mer her: https://www.nrk.no/vestland/ny-klimaplan-peikar-pa-kjernekraft-1.16180596?fbclid=IwAR3sF4GtGEZNulZRfRoceJE9TWUjldx3kQfNVpBkxUA61hmUDo91kaHI7L8