OM NORSK KJERNEKRAFT AS

Hvorfor Norsk Kjernekraft AS

Norsk Kjernekraft AS er startet fordi tiden er moden for kjernekraft i Norge. Landet kommer til å trenge svært mye strøm i årene som kommer, og vi må ta viktige valg om hvor mye natur vi er villig til å ofre og hva det skal koste å sikre stabile strømleveranser. Kjernekraft kan bidra positivt til å skaffe innbyggerne ren og pålitelig energi til overkommelig pris, som er FNs bærekraftsmål nr. 7.​

Både EU sitt vitenskapspanel og FN  har nylig gjennomført omfattende analyser som viser at kjernekraft har klare fordeler og ikke større ulemper enn fornybart. Kjernekraft den tryggeste energikilden vi har og avfallet kan trygt deponeres under bakken. I tillegg viser analysene at kjernekraft har de laveste utslippene av klimagasser og den laveste negative påvirkningen på natur og miljø.​

Sist, men ikke minst så vil kjernekraft kunne bidra til mange og godt betalte arbeidsplasser. Ikke bare på selve kraftverket, men i de industriene og lokalsamfunnene som dette kan betjene.

Les mer om Norsk Kjernekraft AS

Plan 2022-2025

Identifisere områder egnet for utbygging av små, modulære kjernekraftverk

Utarbeide grunnlag for konsesjon

Kommunikasjon og markedsføring

Sikre strategiske og industrielle samarbeidspartnere

Forskningsprosjekter med relevante institutsjoner

Utdanning – M.Sc.-/PhD-oppgaver