Kjernekraft gir flere og bedre betalte jobber

Debatten om kjernekraft i Øygarden fortsetter, og i Vestnytt kan vi lese følgende innlegg fra CEO Jonny Hesthammer:

“Ifølge en ny og omfattende FN-rapport, er kjernekraft det beste valget for klima, natur og miljø. For den sårbare naturen i og utenfor Øygarden, bør dette være svært viktig, også for MDG som har nettopp disse aspektene som sine fanesaker. Det framstår derfor underlig at Ormevik er positiv til kjernekraft som et viktig virkemiddel i klimakampen, bare ikke i Øygarden.”

“Ifølge en undersøkelse fra Det internasjonale pengefondet, gir kjernekraft de best betalte jobbene, en tredjedel mer enn fornybart. Kjernekraft gir 25% flere ansettelser enn vindkraft, og det er lokalt ansatte. I tillegg er det kun kjernekraft som gir vesentlig og vedvarende arbeid utover byggefasen. Det er greit å vite for Øygarden kommune når petroleumsvirksomheten skal fases ut.”

“Det er også vanskelig å forstå at Ormevik kan mene at desentralisert og væravhengig kraft skal kunne gjøre befolkningen i Øygarden selvforsynt med kraft og gi «bedre kontroll på egen strømregning». Hvis mulig, må det da være bedre å produsere kraften lokalt og uavhengig av været, siden det gir pålitelig strøm uten fordyrende monstermaster og unødige naturinngrep.”

“Ormevik sier at «noen liker å hevde at kjernekraft er tryggere enn vannkraft». Det bør være betryggende at disse «noen» inkluderer EUs vitenskapspanel, som i en svært omfattende rapport er tydelig på at dagens moderne lettvannsreaktorer er den tryggeste energikilden verden noensinne har sett. Ikke bare er de tryggere enn vannkraft, de er også langt tryggere enn både vind- og solkraft.

Uhell kan skje, men konsekvensene kan ikke lenger bli slik de ble for Tsjernobyl. Et kjernekraftverk fra GE Hitachi tar plassen til en fotballstadion, og skulle uhellet være ute, så vil evakueringssonen kunne holdes innenfor gjerdet til anlegget. Så fort noe unormalt skjer, for eksempel som følge av en terrorhandling, stenges kraftverket automatisk ned.”