Energikommisjonen åpner for kjernekraft

Ifølge Dagbladet, åpner regjeringens energikommisjon for kjernekraft i Norge. Det er unektelig svært gledelige nyheter.

Energikommisjonen skal ikke legge fram sin utredning før neste uke, men Dabladet skriver at det i utredningen vil stå om kjernekraft at “Norge må følge med på teknologiutviklingen og være åpne også for denne kraften i framtidas energimiks.”

Sunniva Rose uttaler til Dagbladet at “- Det er veldig positivt hvis energikommisjonen åpner for kjernekraft i Norge. Det handler tross alt om Norges natur- og energiframtid, og vi er tydelig på at kjernekraft bidrar både til økt forsyningssikkerhet og til redusert behov for naturinngrep”.

Rose viser til rapporter fra EU og FN som også er tydelige på at kjernekraft er trygt og at det nå finnes gode løsninger på avfallsutfordringene.

Videre sier Rose at “- Vi er blitt kontaktet av en rekke kommuner og industriaktører som har helt konkrete kraftbehov og spesifikke lokasjoner for mulig utplassering av små, modulære kjernekraftverk”.

Dette framskynder prosessene, og Norsk Kjernekraft AS tror derfor at arbeidet med utarbeidelse av den første konsesjonssøknaden kan starte allerede i år. Realistisk sett vil det ta litt tid å få nødvendig dokumentasjon på plass, i tillegg til lokal og politisk aksept, men utviklingen går raskt og den går i riktig retning.

Energikommisjonens konklusjon støttes også av den siste strategirapporten til Energi21, hvor det står at Norge bør iverksette forsknings- og kommersialliseringsaktiviteter innen kjernekraft. Energi21 er Norges nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategi innen klimavennlig energi og utarbeides på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Dere kan lese mer på side 156 og 157 i denne rapporten: https://www.energi21.no/…/energi21_2022_webversjon-1.pdf

Her er link til Dagbladartikkelen:

https://www.dagbladet.no/nyh…/apner-for-atomkraft/78315171