Norsk Kjernekraft AS besøker Finnmark

Kommunikasjonsansvarlig i Norsk Kjernekraft AS, Sunniva Rose, har vært i Finnmark og snakket om kjernekraft. Hun fremhever at Melkøya er et godt sted for et lite kjernekraftverk. Alternativet der er enten mer vindkraft på land eller mer vannkraftutbygging. Det er ikke veldig populært. Til stede var også Høyres Erna Solberg og Arbeiderparties Marianne Siversten Næss.

I avisen iFinnmark kan vi lese følgende:

“– Vi har veldig mange andre energiressurser. Det er noen ideer om små kjernekraftanlegg som kanskje er enklere å få til i forhold til store kjernekraftverk. Dette er konfliktfylt, og hvem vil ha kjernekraftverk i sitt lokalsamfunn. Høyres landsmøte har vedtatt at vi skal forske mer på kjernekraftverk, forklarer Erna Solberg.”

Og videre at: “Vi er ikke imot kjernekraft i Høyre. Per dags dato er kjernekraft en utfordring i mange land. Det vil ta veldig mange år å få opp kjernekraftverk i Norge, sier Erna Solberg til iFinnmark.”

Stortingsrepresentant og leder for energi- og miljøkomiteen, Marianne Sivertsen Næss (Ap) er heller ikke umiddelbart positiv, men i motsetning til sin kollega Terje Aasland er hun “veldig nysgjerrig på å få mer kunnskap om dette.” Hun sier at “Vi har mye motstand om hvordan vi bruker vår natur, og jeg tror kjernekraft er hakket verre enn for eksempel vindkraft.”