Fra ord til handling – en innledende mulighetsstudie om kjernekraft i Norge

I forbindelse med et seminar i Aksdal, fikk Sylvi Listhaug (FrP) overlevert rapporten «Fra ord til handling – en mulighetsstudie for kjernekraft i Norge.

Samtidig ble rapporten sendt til Kjell Ingolf Ropstad (KrF). I neste omgang vil den formidles til alle de politiske partiene og alle relevante myndighetsorganer.

Rapporten er basert på en veileder fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). IAEA omtaler 19 temaer som må ivaretas når et land vurderer å ta i bruk 

kjernekraft for første gang, og når det eventuelt bygger kjernekraftverk. Utredningen omtaler disse temaene og vurderer hvordan Norge ligger an innenfor hvert tema.

På bildet (fra venstre): Sylvi Listhaug (FrP), CEO Jonny Hesthammer, investor Trond Mohn, CCO Sunniva Rose