FrP åpner for kjernekraft i Norge

Vi ser en rask og positiv dreining i mange partier i favør av å vurdere kjernekraft. Det er jo svært gledelig og i NRK kan vi lese at nå går FrP i bresjen og åpner for kjernekraft i Norge.

Vi tror flere partier vil komme på banen etter hvert som faktabasert informasjon vinner fram. Vi er allerede i dialog med politikere fra en rekke partier, og opplever disse som interessert i å lære mer. Det inkluderer regjeringspartiene.

Marius A Nilsen (FrP) er medlem av Energi- og miljøkomiteen og sier at “– Vi vil se på kjernekraft, og kunne slå flere fluer i en smekk: Sikre nok strøm, sikre lave strømpriser, sikre trygg strømforsyning og kutte klimagassutslipp.”

Så kort og konsist kan det altså sies, og Marius fikk også dette godt fram i NRK Debatten.

Tirsdag neste uke legger FrP fram 5 forslag i Stortinget til hvordan regjeringen kan tilrettelegge for norsk kjernekraft. Spesifikt ønsker de at Stortinget skal be regjeringen om å:

• utrede behovet for kjernekraft i Norge.

• legge frem forslag om snarlig opprettelse av en egen kjernekraftmyndighet

• øremerke tilstrekkelig med forsknings- og utviklingsmidler innen kjernekraft

• utrede mulighet for å delta i forskningsprosjekter i Europeisk og global regi

• igangsette grundig kartlegging av thoriumforekomster i Norge

Norsk Kjernekraft håper de andre partiene også ser verdien i å gjennomføre disse forslagene.

Les mer her: https://www.nrk.no/norge/frp-apner-for-kjernekraft-i-norge_-_-en-losning-vi-ma-vurdere-1.16268981?fbclid=IwAR0qrdepaCh8oz20uGNGbCPdvNrUoeRZvAvgfhWeBTj5rNp5h71e6YXy_xg