HEIM KOMMUNE VARSLER OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR KJERNEKRAFT

I et brev av 12. april 2024 varsles det om oppstart av reguleringsarbeid for områderegulering av Taftøy kjernekraft. I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles samtidig oppstart av arbeid med oppheving av gjeldende reguleringsplaner i området.

Reguleringsplanen skal legge grunnlaget for etablering av kjernekraftverk, fortrinnsvis i form av små modulære reaktorer (SMR).

Heim kommune viser til den tidligere innsendte «Melding om utredningsprogram» for Aure og Heim kommuner som Norsk Kjernekraft AS sendte til Energidepartementet 2. november 2023.

De største industriaktørene i kommunene er henholdsvis landanlegget til Equinor på Tjeldbergodden i Aure og smelteverket til Wacker Chemicals ved Holla i Heim.

Mottakere av varslet inkluderer sentrale aktører som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Forsvaret, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statnett, Miljødirektoratet med flere. Norsk Kjernekraft AS har mottatt brevet som kopi. Frist for eventuelle uttalelser er satt til 15. mai 2024.04.12

CEO i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer, uttaler:

«Heim og Aure kommuner er fremoverlente for å skaffe nok pålitelig kraft til industri og innbyggere. De går i bresjen for å få på plass kjernekraft som en del av løsningen sammen med fornybart. På den måten ivaretas forsyningssikkerhet, samtidig som behovet for naturinngrep kan reduseres. Sammen med de to kommunene har Norsk Kjernekraft sendt inn melding om utredningsprogram til Energidepartementet. Nå viser kommunene med handling at de mener alvor, og det må regjeringen og departementene ta inn over seg. Det vi trenger nå er nettopp handling, og ikke flere utsettelser.»

For spørsmål, kontakt post@norskkjernekraft.com

Varslet fra kommunen finner du her:

https://www.heim.kommune.no/varsel-om-oppstart-av-reguleringsplan-omraaderegulering-taftoey-kjernekraft.6663401-500317.html