HISTORISK AVTALE FOR NORDISK KJERNEFYSISK SAMARBEID

Norsk Kjerneraft AS og TVO Nuclear Services Oy (“TVONS”) har inngått en intensjonsavtale om utvikling av bærekraftig og trygg kjernekraft i Norge.

Basert på erfaringen fra Teollisuuden Voima Oyj (TVO), som har eid og drevet kjernekraftverk i Finland i nesten et halvt århundre, vil datterselskapet til TVO, TVONS, assistere Norsk Kjernekraft i vårt arbeid med å utplassere små modulære reaktorer (SMRs) for å forsyne norsk industri og husholdninger med ren, pålitelig og rimelig energi i tiårene og århundrene som kommer.

Styreleder i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer, uttaler: “Når vi utvikler kjernekraft i Norge, vil vi ta lærdom fra tiden da Norge utviklet sine nå ekstraordinære kapabiliteter innen olje- og gasssektoren. Den gang utviklet vi petroleumsindustrien i samarbeid med land og selskaper som hadde den nødvendige erfaringen. Samme oppskrift kan brukes for å etablere kjernekraft i Norge. Kjernekraft har de laveste klimagassutslippene og den minste påvirkningen på det naturlige miljøet”.

Gjennom intensjonsavtalen med TVONS tar Norsk Kjernekraft et betydelig skritt i denne retningen, ved å bruke kunnskapen og erfaringen fra ett av verdens mest anerkjente kjernekraftselskaper. I tillegg til erfaring fra sikker og trygg drift av kjernekraftverk, er TVO også majoritetseier i Posiva, selskapet som har lykkes med å bygge et endelig lager for brukt kjernefysisk brensel. For Norsk Kjernekraft, som vil planlegge for hele livssyklusen til sine aktiviteter, fra vugge til grav, er dette aspektet av særlig betydning.

Administrerende direktør i TVONS, Timo Palomäki uttaler: “Vi i Finland har den nyeste kjernekraftkunnskapen fra OL3-prosjektet, som selvfølgelig har tatt lengre tid enn forventet, men samtidig har vi samlet mye verdifull erfaring. Vi setter pris på at Norsk Kjernekraft ser på oss som en viktig partner, og vi vil begynne å jobbe sammen for å bygge miljøvennlig og trygg kjernekraft i Norge. Dette vil være et flott eksempel på nordisk samarbeid om utvikling av fremtidige energiløsninger”.

En slik avtale for trygg og bærekraftig utvikling av ren kjernekraft har aldri blitt inngått mellom en norsk og finsk organisasjon før, noe som gjør dette til en historisk avtale. Begge parter ser frem til deres fortsatte samarbeid, spesielt vurderingen av egnetheten og effektiviteten av utviklingen av kjernekraft i de norske kommunene Aure, Heim, Narvik og Vardø, hvor kommunene spesifikt har bedt Norsk Kjernekraft vurdere SMR for å møte deres fremtidige energibehov.

TVONS er et konsulentselskap som er fullstendig eid av TVO, et finsk kjernekraftselskap eid av et konsortium av kraft- og industriselskaper. Fra Olkiluoto kjernekraftverk har TVO produsert ren elektrisitet siden slutten av syttitallet.

Norsk Kjernekraft er et selskap som har som mål å bygge, eie og drifte SMR’er i Norge. Selskapet ble stiftet for å møte den raskt økende etterspørselen etter energiløsninger i Norge med både lave klimagassutslipp og samtidig minst mulig påvirkning på det naturlige miljøet.