Det er ikke forbudt å bygge kjernekraftverk i Norge

Håvard Kristiansen og Steffen Sæle har skrevet en kronikk om hva som kreves for å bygge kjernekraftverk i Norge. Artikkelen gir en god innføring i noe av det viktige arbeidet som Norsk Kjernekraft skal utføre. Som det framgår av teksten, så må det utarbeides en konsesjonssøknad (slik det også må gjøres for utbygging av blant annet vindkraftanlegg og oljefelt). Søknaden må godkjennes av regjeringen

Les den her: https://www.tu.no/artikler/det-er-ikke-forbudt-a-bygge-kjernekraftverk-i-norge/524601/?fbclid=IwAR1de8fk0Q0gkdyZ0Si990QNfzSAwdz-fe7bLKSG8zZTO3gmjea4L4g5Xcc