Historisk avtale inngås for kjernekraft i Norge.

Glencore Nikkelverk i Kristiansand, som nylig ble kåret til Norges smarteste industribedrift, inngikk mandag 12. juni en intensjonsavtale med Norsk Kjernekraft om leveranser av store mengder utslippsfri energi.

For Nikkelverkets ambisjoner om å fortsette å være Norges smarteste industribedrift, trenger de ikke bare store mengder ren ny energi, men det er svært viktig at denne energien forsynes bærekraftig, til markedsgunstige priser og uten avbrudd på grunn av værforhold.

Det er nettopp dette Norsk Kjernekraft ønsker å levere til norsk industri, med sine ambisjoner om å bygge og drifte moderne små kjernekraftverk i Norge, såkalte SMR (små modulære reaktorer).

Selskapet har landet på denne teknologien ettersom det passer det norske strømmarkedet godt og ikke minst at moderne kjernekraft nå anses som minst like trygt eller tryggere enn annen lavutslippsteknologi. Dette støttes også av ingen ringere enn EUs vitenskapspanel og FN.

Avtalen mellom Glencore Nikkelverk og Norsk Kjernekraft er historisk ved at ingen slike avtaler tidligere er inngått mellom et norsk industriselskap og et kjernekraftselskap med norsk opphav.

Slik det norske energimarkedet utvikler seg, blir slike avtaler i økende grad en forutsetning for at både konsumenter og produsenter av energi skal kunne operere med forutsigbar og bærekraftig drift, lenge inn i fremtiden. Ifølge Norsk Kjernekraft vil disse moderne kjernekraftverkene bygges med et hundreårsperspektiv, for å sørge for langsiktighet for alle involverte parter, deres ansatte og omliggende region.

Styreleder i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer, sier: «Det er svært gledelig at en industriaktør som Glencore ønsker å innlede et samarbeid med Norsk Kjernekraft. De har en viktig rolle i det grønne skiftet med å tilfredsstille den økende etterspørselen etter mineraler og metaller. Da trenger de tilgang til nok pålitelig og billig strøm i framtiden. Det kan kjernekraft bidra med, og alt ligger nå til rette for at vi kan gjøre et skikkelig utredningsarbeid i samarbeid med innbyggere, industri og kommuner.»

Det er likevel mye som gjenstår, og som partene vil samarbeide om fremover, før endelige kontrakter kan inngås. Blant annet må kommuner i regionen stille arealer til disposisjon. I tillegg ønskes flere industriaktører velkommen til å inngå lignende avtaler med Norsk Kjernekraft, slik at planer om større energileveranser kan samkjøres mest mulig formålstjenlig. Glencore Nikkelverk og Norsk Kjernekraft er likevel optimistiske til dette, ettersom mange aktører ønsker utvikling av ny grønn industri i regionen.