Norsk Kjernekraft inngår intensjonsavtale med Institutt for Energiteknikk

Norsk Kjernekraft AS har inngått en samarbeidsavtale med Institutt for energiteknikk, IFE. IFE ble etablert som Institutt for atomenergi (IFA) i 1948 og har vært ansvarlig for driften av Norges forskningsreaktorer. De samarbeider med så og si alle land som har kjernekraftverk. I Halden har de et operasjonssenter hvor internasjonale aktører kommer for å bli stresstestet i forbindelse med drift av kjernekraftverk, inklusiv simultandrift av inntil 12 SMR’er. I tillegg bidrar de med dekommisjonering og håndtering av avfall.

EnergiWatch skriver blant annet:

“– Dette er en viktig milepæl for Norsk Kjernekraft, sier leder for Norsk Kjernekraft AS Jonny Hesthammer til EnergiWatch.

Hesthammer forklarer til EnergiWatch at samarbeidet mellom Norsk Kjernekraft og IFE er viktig fordi IFE representerer det fremste miljøet i Norge innen reaktordrift og sikkerhet knyttet til reaktordrift. Hesthammer opplyser også at de setter sin lit til IFE som rådgir en rekke andre forskningsmiljøer internasjonalt, og har gjort det i mange år.

IFE har også et operasjonssenter hvor de simulerer driften av små SMR, og hvor de stresstester systemer og personell. Her kan det bygges opp kompetanse som Norge kan ha stort behov for i framtiden, hvis Hesthammer får det som han vil.”

“– Det er spennende at Norsk Kjernekraft AS ønsker å sette opp en bedrift som skal jobbe med nukleær teknologi, sier Tomas Nordlander som leder forskningen hos IFE i Halden.”

“– IFE hjelper med å få fakta på bordet, for å kunne ta avgjørelser som ikke er basert på følelser, sier Nordlander.

Over 60% av det som forskes på i Halden, er nukleær forskning og nukleær sikkerhet. Halden-prosjektet er Norges største og lengste gående forskningsprosjekt.

– I Halden-prosjektet eksporterer vi forskning til over 100 organisasjoner i 20 land og har gjort det siden 1958, sier Nordlander. For Norge er dette en investering i forskning. For hver krone som Norge legger inn, legger andre land to kroner inn for at IFE skal forske for dem. Her bygges opp kompetanse som Norge kan ha stort behov for i framtiden, sier Nordlander.”