Kjernekraft kan være et godt alternativ til omfattende utbygging av vindkraft mellom Vadheim og Sunnfjord

I Firda 5. januar kan vi lese et intervju med sjefsingeniør i Norsk Kjernekraft, Steffen Oliver Sæle (bak betalingsmur, så vi gir et utdrag under). Steffen er tydelig på at kjernekraft kan være et godt alternativ til omfattende utbygging av vindkraft mellom Vadheim og Sunnfjord. Avisoppslaget ledet også til et lengre intervju på P1 Sogn og Fjordane (kl. 19), så det er tydelig at temaet skaper interesse.

Steffen og CEO Jonny Hesthammer skrev en kronikk om dette på tampen av fjoråret som ble publisert i avisene Sogn Avis, Firda og Ytre Sogn. Den kan du lese her: https://www.firda.no/med-kjernekraft-slepp…/o/5-15-1501197

I intervjuet med Firda står det blant annet:

“Steffen (30) er sjefsingeniør i eit nyoppstarta kraftverkselskap. Og selskapet har han vore med på å starte opp.”

“– Det er utruleg spennande. Og så synst eg det er utruleg givande sidan eg synst vi gjer det absolutt rette for samfunnet, seier Steffen Oliver Sæle frå Bygstad.

I 2014 studerte Sæle ved Høgskulen på Vestland i Haugesund. Der fordjupa han seg innanfor brann- og risikoanalyse. Der begynte han å fatte interesse for kjernekraft.

– Slik som andre i min generasjon så tenker vi på kva som er berekraftig. For meg vart det ei ganske klar sak ganske tidleg, seier han.”

“Sæle har lese om Hydro, Eviny og Zephyr sine planar om vindmøllepark i fjella mellom Sunnfjord og Vadheim. Han meiner at det kan bli litt lite robust å sette lit til noko som er så vêravhengig.

– Vi er ikkje imot vind eller solkraft, men ein må ha tunga beint i munnen og sjå på kriteria for eit berekraftig energisystem samla.

Han fortset:

– Vi treng ei energikjelde som har låge klimagassutslepp i eit langt livsløp, det må gi rimeleg straum, vere uavhengig av vêr, helst ikkje bruke for mykje natur og ikkje bruke for mange sjeldne mineral. I tillegg må det generere arbeidsplassar. Vurderer ein kriteria samla, har ikkje ein så mange andre alternativ enn kjernekraft, seier han.”

“Ifølge Sæle har fleire opna opp for tanken på kjernekraft, og det treng ikkje lenger å vere eit massivt opplegg som mange tenker det er.

– Vi har nye konsept med små modulære reaktorar (SMR). Det er mykje mindre bygningar, der eit anlegg vil ligge på rundt femti-seksti mål (8-10 fotballbaner, red. mrk.). Det er beskjedent samanlikna med ein vindpark, som fort må ha fleire 100 gangar meir areal, seier han.”

På spørsmål fra Firda om et kjernekraftverk ville vært passende i steden for en vindmøllepark og hvor mange arbeidsplasser det vil skape, svarer Steffen:

“– Ja, det er lite risiko for jordskjelv i området, og det krev ikkje så mykje infrastruktur. Det treng vasstilførsel, så eit kjernekraftverk er ikkje så eksotisk som ein skulle tru. Det er litt som vanleg industri, eigentleg.”

“Sjølve verket vil nok skape rundt 75 arbeidsplassar, men så spørst det kva du gjer med energien du genererer. Det kan enten vere eit par hundre eller fleire tusen.”

https://www.firda.no/steffen-30-er…/s/5-15-1501361