Trond Mohn mener kjernekraft trengs for å håndtere klimaendringene

I et intervju med NRK forklarer Norsk Kjernekraft sin største eier, Trond Mohn, hvorfor han vil ha kjernekraft i Norge. Han er overbevist om at kjernekraft vil gagne menneskeheten og at energikilden trengs for å håndtere klimaendringene.

Naturvernforbundets nestleder, Pernille Bonnevie Hansen, mener kjernekraft ikke hjelper Norge å bli fossilfritt innen 2040, men ser ut til å ignorere at den største økningen i kraftbehov i Norge kommer etter 2040, samt at Polen skal ha 79 SMR på plass innen 2038. Kan de, så kan vi.

At det vil ta tid er et dårlig argument for ikke å gjøre noe. Nettopp fordi det kommer til å ta flere år å få på plass kjernekraft i Norge, så må vi komme igang nå. Vi kan ikke kaste bort mer tid på forenklet retorikk basert på utdaterte prinsipper. Nå må vi forholde oss til kunnskap, slik Trond Mohn gjør. Norsk Kjernekraft stiller gjerne til samtaler om temaet.

Et godt utganspunkt til faktabasert kunnskap finner vi i en omfattende rapport fra EUs vitenskapspanel som sier tydelig og klart at «det er ingen vitenskapelige bevis for at kjernekraft skader menneskers helse eller miljøet mer enn andre kraftkilder».