Seminar om kjernekraft på Scandic Ørnen

Tirsdag 8. november blir det seminar om kjernekraft på Scandic Ørnen (i Bergen) i regi av First Tuesday. Norsk Kjernekraft stiller med Sunniva Rose og Jonny Hesthammer. I tillegg kommer Eirik Eide Pettersen fra danske Seaborg, vi får høre om Rolls-Royce sine planer, mens Simon Wakter skal fortelle litt om hva som nå skjer i Sverige.