Kronikk: Kjernekraft og naturvern passer som hånd i hanske

Jonny Hesthammer og Sunniva Rose har skrevet en kronikk i Aftenposten. Her tar de for seg to svært viktige rapporter. Den ene er fra EUs vitenskapspanel som viser at moderne kjernekraft er den tryggeste energikilden vi har og at avfallet trygt kan lagres i undergrunnen. Den andre er fra FNs Unece og viser at kjernekraft har den laveste negative påvirkningen på økosystemer, ressursbruk og menneskers helse.