M Vest-gruppen starter Norsk Kjernekraft AS

M Vest-gruppen har etablert selskapet Norsk Kjernekraft AS (stiftelsesdato er 15.7.2022). Det er et resultat av grundige analyser i flere år. Vi ønsker med dette å bidra til at Norge får etablert små, trygge og moderne kjernekraftverk som kan sikre pålitelig og billig strøm, samtidig som vi ivaretar klima, natur og miljø. Kjernekraft har stort inntjeningspotensial, og sammen med solide og langsiktige investorer skal vi nå posisjonere selskapet for vekst i takt med videre kapitalisering av selskapet. Vi tenker langsiktig og industrielt, og skal bygge sten på sten i årene som kommer.

På laget har vi vært så heldige å få med oss tre særdeles dyktige medarbeidere. Dette er den anerkjente kjernefysikeren Dr. Sunniva Rose (kommunikasjonsdirektør), ingeniør innen brannsikring og risikoanalyse Steffen Oliver Sæle (sjefsingeniør) og kjernekjemiker Håvard Kristiansen (operasjonsdirektør) som i flere år har utviklet løsninger for håndtering av Norges radioaktive avfall. Jonny Hesthammer er styreleder, mens de andre styremedlemmene er Susanne Møgster SperrevikÅse Skålnes Strømme og Christian Tveit. Sammen representerer disse et svært solid team, som alle ser fram til å ta fatt på denne spennende reisen.