Nordisk samarbeid om implementering av avansert kjernekraft i Norge 

Norsk Kjernekraft AS («Norsk Kjernekraft») og Seaborg ApS («Seaborg») inngår intensjonsavtale om å undersøke mulighetene for å etablere Seaborg sin saltsmeltereaktor, fremtidens kjernekraftverk, i Norge. 

Den siste tiden har Seaborg gjort vesentlige framskritt knyttet til utvikling og kommersialisering av sin teknologi, blant annet ved inngåelse av avtaler om bygging av kraftverk og brenselsutvikling i Asia. Der satser selskapet på å ferdigstille sitt første kraftverk innen utgangen av dette tiåret. Denne utviklingen vil Norsk Kjernekraft være med på, med mål om å introdusere teknologien i Norge.  

I første omgang vil Norsk Kjernekraft etablere små modulære reaktorer basert på konvensjonell teknologi, for å avlaste den stadig mer krevende energisituasjonen så hurtig som mulig. Samtidig ser selskapet også enda lenger frem, der den avanserte teknologien til Seaborg vil være en svært viktig brikke i fremtidens utslippsfrie energimiks, spesielt for å betjene industrier som vanskelig lar seg avkarbonisere via elektrifisering.  

Administrerende direktør og styreleder i Norsk Kjernekraft uttaler: «For å kunne adressere den store variasjonen av utfordringer som norsk industri konfronteres med i omstillingen til et lavutslippssamfunn, trenger vi også en bred portefølje av energiteknologier. Teknologien til våre danske partnere vil spille en vesentlig rolle her, og det er mye som tyder på at teknologien til Seaborg vil komme raskere enn det mange hadde sett for seg. Derfor begynner vi allerede nå å vurdere hvordan denne teknologien best kan introduseres i Norge. Avtalen mellom de to innovative selskapene er historisk og viser hvordan nordisk samarbeid er i stadig utvikling». 

Administrerende direktør i Seaborg, Navid Samandari, uttaler: «Norsk Kjernekraft tar en ledende rolle i promotering og utbygging av kjernekraft i Norge, og vi er veldig glade for å samarbeide med dem. Vi ser ny atomkraft som et flott tillegg til den norske energimiksen, som supplerer vannkraft og andre fornybare kilder i transformasjonen av fremtidens energi i Norge, som setter et godt skandinavisk eksempel for nye land innen kjernekraft. 

Seaborg er et dansk selskap som utvikler fjerde generasjon kjernekraftverk basert på saltsmeltereaktorer, som plasseres ut på lektere og dermed kan plasseres der kraften trengs. Selskapet ble stiftet i 2015, blant annet av norske Eirik Eide Pettersen som er Reactor Lead Engineer i selskapet.  

Norsk Kjernekraft er et selskap som har som mål å bygge, eie og drifte små modulære kjernekraftverk i Norge. Selskapet ble stiftet for å møte den raskt økende etterspørselen etter energiløsninger i Norge med både lave klimagassutslipp og samtidig minst mulig påvirkning på det naturlige miljøet.