NORSK KJERNEKRAFT BLIR MEDLEM I NHO OG ABELIA

Norsk Kjernekraft har i dag blitt medlem i Abelia, som er NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter. Medlemmene i Abelia omfatter hele spekteret fra små gründerselskaper til store IKT-virksomheter, fra utdanning og forskning til kreative næringer, fra konsulentselskaper til ideell sektor. Abelia jobber spesielt for fremtidens næringer. 

CEO Jonny Hesthammer uttaler: «NHO og Abelia spiller viktige roller i utformingen av norsk energipolitikk, og vi gleder oss til å bli med på laget. Det er særlig på grunn av Abelias kunnskapsbaserte tilnærming til energipolitikk at vi føler at vi hører hjemme i akkurat det NHO-forbundet. I tillegg er det selvsagt viktig for oss å få tilgang til NHOs medlemsfordeler innen HR, utvikling av arbeidsmiljø og nettverk»