Presentasjon på olje- og energipolitisk seminar

Norsk Kjernekraft var representert på Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord, og CEO Jonny Hesthammer holdt keynote-foredrag for noen hundrede energiengasjerte tilhørere. Han fikk også en god prat med mange sentrale politikere, inklusive olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Kjernekraft ble naturligvis tema i den påfølgende politiske debatten med Ola Borten Moe (Sp), Erna Solberg (H), Sylvi Listhaug (FrP), Lars Haltbrekken (SV) og Marianne Ness (Ap).

Det var Borten Moe som tok opp temaet kjernekraft med henvisning til Hesthammers foredrag og det nystartede kjernekraftselskapet. Han poengterte at selv høye strømpriser ikke gjør nordmenn mer vennligsinnet innstilt til naturinngrep. Derfor må alternativer diskuteres. Det har han jo rett i, og hans holdning var åpen og nysgjerrig.

Hesthammer ble også intervjuet av Finansavisen og uttalte der at kjernekraft vil tvinges fram i Norge for å ivareta forsyningssikkerheten (4:45 ut i sendingen: https://youtu.be/f8da_ag2imU).

Her er link til en lett redigert versjon av presentasjonen for de som ønsker det (med litt forklarende tekst): https://www.dropbox.com/s/zjbckl81c7qrj0i/Sandefjordskonferansen%2025%20minutter%20-%20Hesthammer.pdf?dl=0