Norsk Kjernekraft får GC Rieber og Jakob Hatteland med på laget 

I en rettet emisjon har GC Rieber AS og Jakob Hatteland Holding AS tegnet seg for aksjer i Norsk Kjernekraft AS. M Vest Invest 2 AS, hvor Trond Mohn er største eier, deltok også i emisjonen. Målet med emisjonen har vært å bygge et best mulig grunnlag for videre vekst av Norsk Kjernekraft. Etter emisjonen eier GC Rieber AS og Jakob Hatteland Holding AS 7,69% hver av Norsk Kjernekraft AS. M Vest Invest 2 eier 61,54% av aksjene, mens resten eies av ansatte og samarbeidspartnere. 

GC Rieber AS er eierselskap i GC Rieber Gruppen med datterselskaper innen industri, shipping, eiendom og finans. Den bergensbaserte bedriften ble etablert i 1879 og har vært utviklet over fire generasjoner. I dag ledes gruppen av administrerende direktør, Paul Chr. Rieber. GC Rieber satser stort på gründer-virksomhet. Gjennom mandatet GC Rieber GROWIT investerer selskapet i tidligfaseprosjekter med spesielt fokus på bærekraftige løsninger.  GC Riebers leveregel nr. 10 er at «Naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok». 

Jakob Hatteland er styreleder i Jakob Hatteland Holding AS, et investeringsselskap fra Åmsosen i Nedre Vats. Han startet bedriften Jakob Hatteland Electronics i 1971, og er blant annet kjent for oppbyggingen av suksessen Autostore, et selskap som via robotsystemer automatiserer lagerdrift. I 2016 solgte han selskapet Autostore til det svenske oppkjøpsfondet EQT. I dag investerer Hatteland i selskaper som bidrar med reelle løsninger på praktiske problemer. 

Trond Mohn var administrerende direktør i den bergensbaserte bedriften Framo AS (tidligere Frank Mohn AS, etablert i 1938) fra 1986 til selskapet ble solgt til Alfa Laval i 2014. Framo AS produserer pumper, pumpesystemer, rør og utstyr for oljevern og brannslukking til rederier og oljeindustrien. Trond Mohn er kommandør av St. Olavs Orden og æresdoktor ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Han har donert over 5 milliarder kroner til veldedige formål. 

Daglig leder i Norsk Kjernekraft AS, Jonny Hesthammer, uttaler: «Det er svært gledelig at GC Rieber og Jakob Hatteland slår følge med Trond Mohn i denne satsingen som kan bli et nytt norsk industrieventyr. Selskapet er i en tidlig fase, og da er det ekstra viktig å ha solide industriaktører med lang erfaring i ryggen. GC Rieber og Hatteland bidrar ikke bare med kapital. Vel så viktig er det at de bringer inn kunnskap og kompetanse som er svært relevant for utviklingen av Norsk Kjernekraft AS. Vestlandet er viden kjent for sin industribygging, ikke minst takket være sentrale aktører som Mohn, Rieber og Hatteland.» 

Innovasjonsdirektør og investeringsansvarlig i GC Rieber GROWIT, Fredrik Harloff, uttaler: «Vi anser både klima- og naturkrisen som de største truslene vi som samfunn og selskap står overfor, og mener at vi må ta i bruk alle forsvarlige midler for å dekke energibehovet og fase ut fossilt brennstoff. Våre selskaper har allerede investert mye i fornybart gjennom egenproduksjon av solenergi og senest ved bestilling av GC Rieber Shipping sine to nye Windkeeper-skip skreddersydd mot havvind. Dersom energigapet skal dekkes av norskprodusert vind og vannkraft alene, vil dette foregå i en slik skala at det vil ha betydelig påvirkning på vår natur. Derfor tror vi at en kombinasjon av fornybare energikilder og kjernekraft er nødvendig for å både bygge ny industri og nå nullutslippsmålene.» 

Konsernsjef Stig Hatteland uttaler: «Overgangen til et grønt samfunn må ta hensyn til samfunnets behov for økt tilgang til energi med forutsigbare kostnader for å kunne skape løsninger for et bedre klima. Samtidig må dette skje med minst mulig påvirkning av uberørt natur. Kjernekraft vil gi økt forutsigbarhet for samfunnet, det legger til rette for å optimalisere bruken av vannkraft, og er en av formene for energiproduksjon med minst påvirkning av natur. Basert på dette, og den teknologiske utviklingen som har vært, mener vi at kjernekraft er en forutsetning for det grønne skiftet.» 

Les mer her: https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/76BrdW/nok-en-bergensmilliardaer-investerer-i-kjernekraft