NORSK KJERNEKRAFT FÅR NY INVESTOR

Investoren og finansmannen Espen Nordhus går inn i Norsk Kjernekraft AS, som fra før av har industribyggerne Trond Mohn, Paul-Christian Rieber og Jakob Hatteland med på laget.

CEO Jonny Hesthammer uttaler: 

«– Nordhus føyer seg inn i rekken av erfarne og finansielt solide investorer i selskapet som har demonstrert at de evner å se trender, samtidig som de har handlekraft til å gjøre noe med det.»

Espen Nordhus er siviløkonom av utdannelse. Han jobbet for Morgan Stanley i London fra 1994 til 2005, og har jobbet 11 år i Morgan Stanley i London mellom 1994 og 2005. Han grunnla det London-baserte hedge-fondet Securis Investment Partners i 2005.

Espen Nordhus begrunner sin investering med følgende uttalelser: 

«– Kjernekraft har et enormt potensial fordi det har høyere «energitetthet» enn alle andre alternativer. Det kan produsere energi døgnet rundt, og det slippes ikke ut CO2. Og, det trenger ikke subsidier. Dette er kanskje den alle viktigste testen. Hvis en investering sies å være lønnsom, men trenger enorme subsidier langt inn i fremtiden, er det da lønnsomt?

– Energi som bare produserer når vinden blåser og solen skinner er rett og slett ikke bra nok. Det er i hvert fall ikke noe jeg vil investere i. Det virker ikke som jeg er helt alene om det. Ingen seriøse investorer vil gå inn i et vindprosjekt nå uten massive subsidier fra staten. Da kan man som investor kanskje tjene penger, men det blir helt feil om min fremtidige avkastning skal komme fra lommene til folk flest via høyere skatter og strømregninger (nettleie). Jeg tror på de frie markedene og mener at subsidier stort sett bare ødelegger prismekanismen, som igjen leder til suboptimale løsninger. Man går for løsninger man ikke skulle ha gått for. Hvorfor politikere har valgt å spikre flagget sitt til masten på dette område er for meg uforståelig, men det er en helt annen debatt.

– At myndighetene mener det er for dyrt eller tar for lang tid er egentlig ikke et argument. Myndighetene bør legge til rette for kjernekraft. Investorer kan selv avgjøre om det lønner seg eller ikke. Hvis investorer ønsker å bygge kjernekraft, og kan tjene penger på det, så er vel det hundre ganger bedre enn at det norske folk skal få evige høye strømpriser og skatter som følge av ulønnsomme vindprosjekter? Jeg er opptatt av natur, og hvis kjernekraft kan bidra til at vi slipper å teppelegge Norges nydelige fjell og fjorder med vindmøller og solpaneler, så er det en bonus.»