Norsk Kjernekraft fikk hele tre siders oppslag i dagens DN

I en betydningsfull artikkel i Dagens Næringsliv av Morten Ånestad, uttalte den norske milliardæren og filantropen Trond Mohn sin støtte til kjernekraft som en fremtidig energikilde for Norge. Mohn, som er kjent for sine bidrag til idrett og kultur, ser nå kjernekraft som en viktig investering for fremtidige generasjoner og landets beste.

Han oppfordrer til en respektfull og faktabasert nasjonal debatt om kjernekraft. Artikkelen nevner også et møte i Aksdal med positive synspunkter fra blant annet Jonny Hesthammer og Sunniva Rose fra Norsk Kjernekraft, som argumenterer for kjernekraftens fortrinn.

Sylvi Listhaug, leder for Fremskrittspartiet, bekreftet også økende interesse for kjernekraft i Europa og indikerte at Norge bør vurdere denne energikilden. Hun nevnte partiets planer om å fremme forslag for utviklingen av kjernekraft i Norge.

Les her: Trond Mohn i bresjen for kjernekraft: – Dette er for ungdommen | DN