Norsk Kjernekraft har inngått en avtale med Vardø kommune om å utrede mulighetene for etablering av kjernekraft.

Vardø kommune skal jobbe sammen med Norsk Kjernekraft for å utrede de tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige aspektene ved å bygge en eller flere små, modulære reaktorer, SMR, i deres område. Utredningen tar hensyn til lokale forhold og innspill fra innbyggerne i kommunene.

Styreleder i Norsk Kjernekraft AS, Jonny Hesthammer, uttaler: «Dette er en viktig milepæl, og den fjerde kommunen selskapet har en slik avtale med. Vi starter nå et samarbeid med mål om å benytte bærekraftig kjernekraft for å bidra til å sikre nok framtidig kraft i Finnmark, og dermed bidra til industriell utvikling i hele regionen. Stortinget og regjeringen har nylig satt av 105 millioner til utvikling av arbeidsplasser og industri i Øst-Finnmark, og dette er vårt bidrag til samme målsetning. Nå inviterer vi staten, fagbevegelsen, industrien og andre kommuner i Finnmark til å bli med på å utvikle prosjektet.»

Avtalen går ut på å lage et utredningsprogram i henhold til konsekvensutredningsforskriften. Dette er det første trinnet i den regulatoriske prosessen som norsk lovverk beskriver for kjernekraftverk.