NORSK KJERNEKRAFT HAR SIGNERT MOU MED SVENSKE KSU

Norsk Kjernekraft har signert en samarbeidsavtale med svenske KSU (Kärnkraftsäkerhet och Utbildning). Dette er en del av Norsk Kjernekraft sitt arbeid med å tiltrekke verdensledende kompetanse inn i den norske kjernekraftsatstningen. Her til lands trenger vi ikke å finne opp kruttet på ny, men vi bruker eksisterende kompetanse på området for å styrke Norges status som en energinasjon (litt som da vi snublet over olje i nordsjøen på 70-tallet og ønsket amerikanerne velkommen til å samarbeide med oss om utvinning). Vi trengte ikke å gå lenger enn til «naboen» for å finne dette. 

Sammen med KSU vil vi danne en strategi for å ta i bruk Norges betydelige kompetanse blant annet i petroleumssektoren inn i kjernekraftens verden. Dermed bidrar vi til å styre kursen for Norge fra å være en oljenasjon til å bli en nullutslippsnasjon! 

Samarbeidet er annonsert i KSU sitt nyhetsbrev, der sjefsingeniør Steffen Oliver Sæle er intervjuet. Her forteller han om selskapets visjoner for Norge og hvordan Norsk Kjernekraft arbeider for å realisere disse.

Her trekker Steffen fram den nylige innsendte «meldingen» til Olje- og Energidepartementet om at vi, i samarbeid med norske myndigheter, ønsker å påbegynne utredningsprosessen for det som kanskje blir Norges første kjernekraftverk. Kjernekraftverket planlegges lokalisert i Aure og Heim kommuner, og denne meldingen representerer det første steget mot en godkjenning i Norge for et kjernekraftverk. I det videre vil Norsk Kjernekraft igangsette lignende prosesser med andre kommuner som også har meldt sin interesse for store mengder lavutslippsenergi uten at dette må gå på bekostning av deres skjønne naturomgivelser. 

Bildet i nyhetsbrevet fra KSU er fra signeringen av avtalen i Halden, der operasjonsdirektør Håvard Kristiansen (til høyre) representerte Norsk Kjernekraft og Martin Mansfeld representerte KSU. 

Her er link til KSU sitt nyhetsbrev hvor avtalen beskrives:

https://www.ksu.se/en/mou-with-norsk-kjernekraft/