Norsk Kjernekraft i Halden Arbeiderblad

Redaktøren i Halden Arbeiderblad er tydelig på at Halden er det rette stedet for kjernekraft, gitt at Norge skal satse. Og det bør vi jo! Redaktøren bringer fram mange gode argumenter, og kanskje er det nettopp Halden som skal være vertskap for det første kjernekraftverket som bygges i Norge. Håvard Kristiansen leder Norsk Kjernekraft sitt arbeid i Halden og bidrar med solid faktabasert kunnskap til kommunen.

https://www.ha-halden.no/skal-vi-satse-pa-kjernekraft-er-halden-det-apenbare-valget/o/5-20-1281030?fbclid=IwAR2GXfKc5yZEI0S0syLZjBzVn7McVDB4MJi_rT8kVXYdyZOZPUU3MVjAohY