Norsk Kjernekraft signerer avtale med Earthgrid

I dag, 19. april 2024, signerte Norsk Kjernekraft en intensjonsavtale med Earthgrid, et selskap med et nytt konsept for betydelig mer effektiv «boring» i fjell. I stedet for å bore i fjellet, vil selskapet bruke en plasmateknologi, plasmafakler, for å kunne utføre slike arbeid langt mer ressurseffektivt og raskere enn hva som er mulig i dag.

Teknologien vil være relevant for Norsk Kjernekraft på flere måter. Kjernekraftverket trenger tuneller for rørgater for kjølevann og fremføringer av elektriske kabler (i stedet for kabeltraseer i luftrommet). I tillegg kan den brukes for arealpreparering og teknologien kan kanskje i fremtiden benyttes for mer effektiv lagring av nukleært avfall.

Norsk Kjernekraft ser på alle muligheter for å effektivisere byggeprosessen for kjernekraft i Norge og her er mulighetene mange. Earthgrid har allerede gjennomført flere vellykkede tester og vil kunne være klare for kommersialisering i god tid til Norsk Kjernekraft vil påbegynne byggearbeider, som kan være rundt starten av 30-tallet dersom den positive utviklingen hittil fortsetter.  

CEO i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer, uttaler: «Teknologien er spennende og potensialet er enormt.  Dette vil være en av de mange teknologiene Norsk Kjernekraft ser på, i tillegg til ulike kjernekraftteknologier, som kan hjelpe Norge å nå sine utslippsmål så hurtig som mulig og med minimale naturinngrep. Vi ser fram til et langt og fruktbart samarbeid med Earthgrid».

Til venstre: Steinar Bjoggi fra EarthGrid

Til høyre: Jonny Hesthammer fra Norsk Kjernekraft

Les mer om teknologien her (bak betalingsmur): https://www.tu.no/artikler/plasmafakler-som-smelter-og-forstover-stein-kan-revolusjonere-tunneldriving-br/545906