NORSK KJERNEKRAFT STARTER UTREDNINGSARBEID I TRE KOMMUNER

Norsk Kjernekraft har inngått avtaler med kommunene Aure, Heim og Narvik om å utrede mulighetene for etablering av kjernekraft. 

De tre kommunene skal jobbe sammen med Norsk Kjernekraft for å utrede de tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige aspektene ved å bygge en eller flere små, modulære reaktorer, SMR, i deres område. Utredningen tar hensyn til lokale forhold og innspill fra innbyggerne i kommunene.

Norsk Kjernekraft vil samtidig jobbe tett med myndighetene for å sikre at eventuelle kjernekraftprosjekter er i tråd med norske lover og regler, og følger de høyeste standarder for sikkerhet og miljøvern.

Styreleder i Norsk Kjernekraft AS, Jonny Hesthammer, uttaler: «Dette er første gang en slik avtale er inngått i Norge. Det er derfor en historisk begivenhet. Vi starter nå et samarbeid med mål om å benytte bærekraftig kjernekraft for å bidra til å sikre nok framtidig kraft i kommunene. Avtalene er resultatet av den økende interessen for kjernekraft som en ren, pålitelig og effektiv energikilde med minimalt arealbehov.»

Les mer her: https://energiwatch.no/nyheter/politikk_marked/article15704594.ece