Norsk Kjernekraft tatt opp i EU sin SMR-allianse

I et brev av 30. april 2024 fra EUs sekreteriat for «SMR Alliance» bekreftes det at Norsk Kjernekraft er blitt akseptert som medlem i «European Industrial SMR Alliance».

Dette er relatert til at EU nylig inviterte private og offentlige selskaper og institusjoner i 40 europeiske land til å melde seg på for kvalifisering til «European Industrial SMR Alliance» for små modulære kjernkraftverk (SMR). Se utlysningsteksten her: https://energy.ec.europa.eu/topics/nuclear-energy/small-modular-reactors_en

De som blir godkjent som medlemmer, har måtte tilfredsstille en rekke strenge krav, ikke minst til sikkerhet og avfallshåndtering. Det ble også i utlysningsteksten understreket at selskaper med tilknytning til land EU sanksjonerer, ikke får være med. Dermed er russiske selskaper ekskludert.

Norge ble invitert til å være med, men regjeringen takket nei til invitasjonen, til tross for at EU-alliansen også ønsket medlemmer som kunne bidra med finansiell ekspertise. Saken ble bragt opp på Stortinget 6. mars av stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (FrP). (https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/publikasjonar/Referat/Stortinget/2023-2024/refs-202324-03-06/?all=true)  

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) uttalte i forkant av regjeringens behandling av saken at «regjeringen ønsker å konsentrere innsatsen på de energikildene som har størst potensial for Norge, og der Norge allerede har kompetanse og erfaring.» (https://www.nettavisen.no/nyheter/regjeringen-har-fatt-kjernekraft-invitasjon-av-eu-frp-krever-at-de-sier-ja/s/5-95-1665264

Under selve behandlingen på Stortinget, svarte utenriksminister Espen Barth Eide blant annet følgende på vegne av energiminister Terje Aasland som var bortreist: «Det er mange bra og interessante ting i verden som ikke nødvendigvis skjer i Norge. Det finnes som kjent intelligent liv i andre land.» og videre at «Svaret er at vi ikke ser noe umiddelbart behov for å gå dypere inn i dette i Norge, men vi ønsker velkommen at de som ønsker å bidra til å avkarbonisere et mye mer fossilt kraftnett i Europa, også ser på kjernekraft.»

Norsk Kjernekraft valgte imidlertid å søke på egenhånd og har nå altså blitt godkjent som medlem i alliansen.

Da EUs energikommissær Kadri Simson presenterte alliansen, la hun vekt på at SMR-teknologien kan bidra til EUs mål om avkarbonisering. Konkret viste hun til at dette kunne bli en sikker strømforsyning til urbane strøk, industri og ikke minst til produksjon av lavkarbon hydrogen.

CEO i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer, uttaler: «Det er svært gledelig at Norsk Kjernekraft er kvalifisert til deltakelse i denne viktige alliansen. Dette er et kvalitetsstempel av selskapet, ettersom det ble stilt en rekke strenge krav for deltakelse. Jeg skulle gjerne sett at regjeringen også hadde takket ja til tilbudet om deltakelse, men de vil få muligheten ved en senere anledning også, kanskje allerede etter neste stortingsvalg. Halvparten av Norges energiforbruk er tross alt fremdeles fossilt. I mellomtiden vil Norsk Kjernekraft ta ansvar, også på vegne av Norge, og bidra med konstruktive innspill i alliansen. Vi vil delta på den første «General Assembly» som er planlagt i Brussel 29-30. mai i år.»