Norsk-koreansk kjernekraftsamarbeid

Norsk Kjernekraft har i dag signert to avtaler. Den ene er med Austrheim kommune og definerer starten på utredning av kjernekraft i kommunen. Det vil bli utarbeidet «Melding om utredningsprogram» som skal sendes Energidepartementet som første steg i en konsekvensutredning. Ordfører i Austrheim kommune, Morten Sognnes, signerte på vegne av kommunen.

Den andre avtalen er en intensjonsavtale med sørkoreanske DL Energy som er et selskap i DL Group. DL Energy eier kraftverk med årlig produksjon på 32 TWh. DL Group har bygget kjernekraftverk med en årlig kraftproduksjon på 83 TWh, mer enn halve Norges totale kraftproduksjon.

Avtalen er første steg i arbeidet med å vurdere en konkret lokasjon i Austrheim og muligens Alver kommune, i tilknytning til Mongstad industriområde. Avtalen omfatter også mulighet for å bygge kjernekraftverk andre steder i Norge.

Begge avtalene ble signert i dag, 24. april, i et felles møte mellom Norsk Kjernekraft, Austrheim kommune, sørkoreanske DL Energy og det amerikanske teknologiselskapet X-Energy som utvikler fjerdegenerasjon kjernekraftverk (“pebble bed reactors”). Representanter fra Alvær kommune, inklusive ordfører Sara Hamre Sekkingstad, var også til stede under møtet.

– Norge er verdens beste på engineering. Sør-Korea er best på å bygge kjernekraftverk. Det er derfor utrolig spennende at sørkoreanerne vurderer å bygge kjernekraftverk i Norge. I Norge er DL Group et forholdsvis ukjent selskap, men de er et såkalt «chaebol», et av de konglomeratene som har vært helt sentrale for det sør-koreanske industrieventyret, sier CEO i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer. 

DL Group har 15 000 ansatte, en balanse (eiendeler) på over 260 milliarder kroner. Selskapet har dyp kompetanse innen energi, og ikke minst innen kjernekraft. Selskapet har allerede levert kjernekraft tilsvarende omlag 12 utbygninger av Sørlige Nordsjø II. Selskapet har en portefølje av 13 termiske (varmekraft) og fornybare kraftverk i 7 ulike land.

– Sør-Korea er best i verden på å bygge kjernekraftverk. De fortsatte å utvikle sin kompetanse da vesten stoppet opp, sier Hesthammer.

Han mener at Norsk Kjernekraft og DL Energy nå legger den første grunnsteinen til det som  skal bli et fremtidig industrieventyr.

– På 1970-tallet hentet Norge den fremste kompetansen fra utlandet og bygget opp landet til å bli en verdensledende oljenasjon. Nå skal vi gjøre tilsvarende ved å hente inn sørkoreansk kompetanse og teknologi fra USA og Storbritannia. Vi skal skape ny industri og nye arbeidsplasser, samtidig som vi bidrar til økt kraftproduksjon som sikrer Norge langsiktig økonomisk vekst.

– I Norge har vi i tiår etter tiår sendt våre beste hoder til å arbeide i oljebransjen. På norsk sokkel har norske ingeniører gjennomført noen av verdens mest komplekse engineering-prosjekter. Sør-Korea kan kjernekraft, Norge kan engineering, og vet hvordan vi skal styre komplekse prosjekter i havn til riktig tid, på budsjett og med topp sikkerhet som en avgjørende faktor, forklarer Hesthammer.

– DL Group vil bestå og betale for en mulighetsstudie (feasability study), hvor mulighetene for et kjernekraftverk i Austrheim blir belyst, sier Hesthammer.

Hvis alt går bra, så kan kjernekraftverket stå ferdig og begynne å levere strøm i 2035.

– Byggestart kan tidligst skje i 2030 og byggetid for de første kraftverkene må antas å være 4 år. Da bør det være mulig å ha kraftverket på plass i 2034 og levere strøm i 2035, avslutter Hesthammer.