NY ANSATT I NORSK KJERNEKRAFT

Dr. Øyvind Aas-Hansen har takket ja til jobb i Norsk Kjernekraft AS, og vil være tilknyttet selskapets kontor i Kristiansand.

Øyvind kommer fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) hvor han jobbet som seniorrådgiver i avdeling for kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerhet. Han har doktorgrad i arktisk biologi og har blant annet deltatt i forskningsprosjekter knyttet til radioaktivitet i arktisk miljø.

Øyvind sitt hovedansvar i DSA har vært forebygging, beredskap og respons mot atomhendelser nasjonalt og internasjonalt, blant annet knyttet til reaktorer av SMR-størrelse i maritimt miljø. Han har også hatt ansvar for myndighetskontakt og planlegging av atomøvelser nasjonalt og internasjonalt. Han har samarbeidet med strålevernsmyndigheter i andre land og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

I tillegg leder Øyvind Ekspertgruppen for radioaktivitet i Arktisk råds arbeidsgruppe for Emergency prevention, Preparedness and Response.

Det mangler altså ikke på kunnskap og kompetanse! Norsk Kjernekraft ønsker Øyvind hjertelig velkommen som kjernekar i teamet når han starter i august. Samtidig konstaterer vi at selskapet nå har om bord en kjernefysiker, en kjernekjemiker, en geolog, en biolog og en sivilingeniør, hvorav tre har doktorgrad.