Norsk Kjernekraft i møte med Ola Borten Moe

Norsk Kjernekraft AS var i dag i møte med statsråd Ola Borten Moe i Kunnskapsdepartementet. Han ønsket å lære mer om kjernekraft, og hadde en åpen og lyttende holdning som bør være eksempel til etterfølgelse. Norsk Kjernekraft tar gjerne tilsvarende dialog med andre statsråder og politikere. Gode veivalg handler om kunnskap, noe selskapet bidro godt til i det nesten tre timer lange møtet.