Pressemelding fra Norsk Kjernekraft i anledning Energikommisjonens rapport

OPPSUMMERT

Det er positivt at Energikommisjonen åpner for kjernekraft, men de er altfor lite framoverlent med hensyn til energikilden. De vil ha mer av alt – raskere. Da burde det være åpenbart at kjernekraft burde vært tydeligere på agendaen.

PLANØKONOMI ER IKKE VEIEN Å GÅ

– Det er utrolig at en tidligere konkurransedirektør ikke vil ha kjernekraft med i energikonkurransen nå, er virkelig norske politikere så flinke til å velge fremtidens billigste, reneste og beste energiformer, spør Jonny Hesthammer og Norsk Kjernekraft AS

– Vi er naturligvis glade for at Energikommisjonen, til forskjell fra enkelte politikere, ikke avviser kjernekraft, men vi er forundret over at kommisjonen tror planøkonomi er måten å løse kraftutfordringene på, sier Jonny Hesthammer, styreleder og CEO i Norsk Kjernekraft AS.

– Det er et paradoks at et utvalg som ledes av den tidligere direktøren for Konkurransetilsynet i praksis går inn for at staten skal bestemme fremtidens energimiks, ikke minst når kommisjonens rapport har tittelen «Mer av alt – raskere», fremholder han.

– Verden står over i en storstilt energitransformasjon. Men om det er vindkraft, sol, gass med karbonlagring, kjernekraft eller noe helt annet som blir vinneren tilslutt, vet ingen. Men vi vet én ting: Klarer vi å få privatkapital og kunnskap inn i et rettferdig kappløp, så blir resultatet best mulig. Alt vi ber om er å få konkurrere med private penger midt under en strømkrise, og så klarer ikke en tidligere konkurransedirektør å heie på oss?

Jonny Hesthammer viser til regjeringen ved olje- og energiminister Terje Aasland åpner for å være med på å investere 1000 milliarder kroner innen flytende havvind før 2040, men samtidig ønsker den ikke å legge til rette for å gi ny kjernekraft mulighet til å konkurrere.

– Hvis moderne små, modulære kjernekraftverk får den utviklingen som vi i Norsk Kjernekraft tror, risikerer Norge å stå igjen på perrongen med masse ustabil kraft som skal selges på like med hele Nord-Europa, forklarer Hesthammer.

Han viser til at NVE først og fremst etterlyser mer effekt, altså evnen til å produsere når det hverken blåser eller solen skinner, men den nye kraftformen som kan levere det, får altså ikke være med i konkurransen.

– Regjeringen vil gamble med skattebetalernes penger på havvind, men de ønsker altså ikke å la private penger investere i kjernekraft. Det er ikke god politikk, og resultatet kan fort bli at det hele ender i grøfta, sier Hesthammer.

ENERGIKOMMISJONENS RAPPORT ALLEREDE FORELDET

–Kommisjonen har arbeidet i ett års tid, og premissene som ble lagt den gang er ikke lenger like gyldige. Dessverre betyr dette at den nok allerede er blitt gammel.

–Et eksempel er beskrivelsen av kjernekraftverk, hvor rapporten ikke forholder seg til satsingen som skjer innen små, modulære kraftverk, SMR, som kan finansieres subsidIefritt med private midler. En rekke av disse er basert på eksisterende teknologi. Dermed har ikke kommisjonen godt nok grunnlag for å uttale seg om hverken kostnad eller tidsaspektet. I løpet av året som har gått så er markedsutsiktene til kjernekraft blitt fantastisk mye bedre. Det har kommisjonen så vidt fått med seg, men ikke godt nok.

Hesthammer mener dessuten at kommisjonen overhodet ikke har tatt innover seg naturvernaspektet.

NATURKRISEN GLEMT

– Like før jul sluttet Norge seg til Montreal-avtalen. Her forplikter vi oss til å verne 30 prosent av landarealet og havet vårt mot naturinngrep. Og det skal være et representativt vern. Likevel ønsker man ikke å åpne for kjernekraft som ifølge både FN og EU er den energiformen som gir minst naturinngrep.

Men overordnet sett er Jonny Hesthammer optimist.

– Energikommisjonen bekrefter egentlig bare det vi har sagt hele tiden. Kjernekraft må med, hvis vi skal løse energi, klima og naturkrisa. Dagens politikk vil bety at Norge på sikt vil måtte importere kjernekraft i enorme mengder fra Storbritannia, Sverige og Finland, og vi vil måtte betale dyrt for det. Det tror jeg verken norske forbrukere eller norsk kraftkrevende industri kan leve med.

Norsk Kjernekraft AS fortsetter dermed arbeidet.

FOLKET VIL HA KJERNEKRAFT

– Debatten har allerede flyttet seg enormt. En ny meningsmåling fra Opinion viser at folk flest vil ha kjernekraft i Norge. Da kommer gjerne politikerne løpende etter. Og når alt vi ber om er muligheten til å bruke privat kapital til å utvikle det, så blir det absurd om Høyre og Arbeiderpartiet ikke åpner for dette snart.

Link til rapporten: https://www.regjeringen.no/contentassets/5f15fcecae3143d1bf9cade7da6afe6e/no/pdfs/nou202320230003000dddpdfs.pdf?fbclid=IwAR1kjt1wN36iA8gf5U325ulFkLJwMzR8txvQUJa6x3w5Ln_5kPAYayOH254