PRESSEMELDING IFM LANSERING AV BESTILLINGSVERK FRA RYSTAD ENERGY

Mandag 27. november kl. 14:00 ble rapporten «Kjernekraft i Norge» lansert av Rystad Energy. Rapporten er et bestillingsverk fra blant andre interesseorganisasjonen Fornybar Norge. Norsk Kjernekraft har følgende kommentarer:

Norsk Kjernekraft konstaterer tilfreds at kjernekraft nå er blitt en sentral del av energidebatten. Dette har selskapet jobbet målbevisst med i lang tid, og nå lykkes vi. Det er helt naturlig at konkurranseutsatte interesseorganisasjoner nå iverksetter tiltak som ivaretar medlemmenes særinteresser. 

Norsk Kjernekraft er tydelig på at Norges energimiks er tjent med å bestå av en kombinasjon av fornybart og kjernekraft. Uten kjernekraft svekkes forsyningssikkerheten, behovet for naturinngrep øker, og innbyggere og industri får dyrere og mer ustabile strømpriser.

Bestillingsverket har to sentrale svakheter som svekker troverdigheten:

  1. Premisset for rapporten er feil. Mens Norsk Kjernekraft skal bygge små kraftverk med private midler og privat risikokapital, antar Rystad feilaktig at formålet er å etablere et statlig kjernekraftprogram hvor staten tar all finansiell risiko. Med det som utgangspunkt, anbefaler Rystad at staten sitter på gjerdet i 15 år uten å gjøre noe som helst inntil kommersiell suksess er bevist. Dernest mener Rystad at kjernekraft kan etableres i løpet av 10-15 år.

Norsk Kjernekraft har imidlertid allerede startet prosessen, og tidsskjema er derfor framskjøvet 15 år i forhold til Rystads anbefaling. Kjernekraft i Norge kan derfor være på plass allerede om 10-15 år, noe som er i tråd med Det internasjonale atomenergibyråets erfaring for tidsestimat i land som ikke har hatt kjernekraft tidligere. 

Norsk Kjernekraft har, sammen med Aure og Heim kommuner, levert melding om utredningsprogram til Olje- og energidepartementet. I tillegg har selskapet startet Halden Kjernekraft AS i sammen med kraftselskapet Østfold Energi og Halden kommune.

  • Oppsummeringen er frikoblet rapporten. Mens hovedrapporten beskriver ulike tekniske og økonomiske aspekter ved kjernekraft, dreier oppsummeringen seg om politisk valg for staten Norge i lys av finansiell risiko. Oppsummeringen er frikoblet hovedinnholdet, og det er både bekymringsfullt og vanskelig å forstå hvorfor et anerkjent analysebyrå går til et slikt skritt.

CEO i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer, uttaler: 

«Dette er et bestillingsverk fra en interesseorganisasjon som ikke vil ha kjernekraft, utarbeidet av et analysebyrå som ikke vil ha kjernekraft, og som skal overleveres til et departement som ikke vil ha kjernekraft. Det er god grunn til å stille spørsmål ved hva det egentlige formålet med rapporten er. 

At rapportens oppsummering så til de grader er fristilt hovedinnholdet i rapporten understøtter denne bekymringen. Det er trist at det iverksettes slike virkemidler, både fordi det stiller spørsmål ved seriøsiteten og fordi dette ikke gagner Norge med tanke på de utfordringene landet har med gjennomføringen av det grønne skiftet på en bærekraftig måte. 

Jeg håper myndighetene evner å fristille seg fra slike bestillingsverk og heller forholde seg til uavhengige fagfellevurderte analyser. De bør også inngå dialog med vårt naboland Sverige, som nå satser på kjernekraft for å nå nullutslippsmålet samtidig som innbyggernes ve og vel ivaretas.»

Illustrasjon: GE Hitach