Uten kjernekraft gjør vi oss svært sårbare. Det er alvorlig

Jonny Hesthammer og Sunniva Rose i Norsk Kjernekraft AS har skrevet en kronikk i Aftenposten som tar for seg framtidig kraftbehov og effektbalanse i Norge. Her forklarer forfatterne hvorfor kjernekraft er viktig også for Norge, og hvilke alvorlige konsekvenser det kan få å ignorere energikilden. Forfatterne referer til to rapporter utgitt av henholdsvis DNV og NVE. Til sammen synliggjør disse rapportene hvor sårbare vi er i ferd med å bli, og da dreier det seg også om fare for liv og helse.

Les mer her: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/5B3696/sentrale-aktoerer-er-kategorisk-negative-til-kjernekraft-det-vil-faa-konsekvenser