Startskuddet går for det som kan bli Norges første kjernekraftverk 

Norsk Kjernekraft iverksatte i dag første formelle steg mot utredning av et konkret kjernekraftverk i Norge ved å sende «Melding med forslag til utredningsprogram» til Olje- og energidepartementet (OED). Etter at programmet er fastsatt, kan konsekvensutredningen påbegynnes. 

Anlegget skal etter foreløpig plan plasseres i et felles industriområde i grenseområdet mellom Aure og Heim kommuner. Også andre områder i kommunene kan være aktuelle. Kraftverket er planlagt å bestå av flere små modulære reaktorer (SMR), som til sammen skal produsere rundt 12,5 TWh årlig, dersom anlegget realiseres i sin helhet.

Ved full utbygging tilsvarer dette en økning i Norges kraftproduksjon på omtrent åtte prosent. Ettersom kjernekraft produserer strøm uten klimagassutslipp, vil dette være et svært vesentlig bidrag til grønn omstilling. 

Dette første steget mot realisering tas etter at selskapet tidligere i år inngikk en intensjonsavtale om undersøkelse av kjernekraft med flere kommuner, deriblant Aure og Heim. Aure og Heim har, sammen med Norsk Kjernekraft, funnet et egnet areal, der anlegget etter planen skal sørge for at kommunens klimagassutslipp reduseres, samtidig som ytterligere grønn industri kan etableres.

Konsekvensutredning kan ikke starte før utredningsprogrammet er avklart med OED, og Norsk Kjernekraft legger opp til en transparent prosess med offentligheten, med særlig involvering av lokalbefolkningen. Dersom konsekvensutredningen viser at anlegget kan oppføres innenfor akseptable rammer, følger lisensieringsprosesser i samsvar med norske lover og regler, og til slutt bygging. I tillegg må flere viktige milepæler nås før store investeringene og endelige beslutninger kan tas. 

CEO i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer, uttaler: «Aure og Heim går i bresjen, og med politisk vilje og aksept blant innbyggerne kan vi ha kjernekraft på plass allerede om 10 år, avhengig av hvor raskt myndighetene behandler søknaden. Halvparten av Norges totale energiforbruk er fremdeles fossilt. Kraftverket som planlegges i Aure og Heim vil dermed bidra til vesentlig elektrifisering og utslippskutt. Med godt vedlikehold, kan anlegget vare i opp mot hundre år. Det vil derfor kunne levere billig strøm til innbyggerne i mange tiår etter at det er nedbetalt.»

Melding om forslag til utredningsprogram er sendt Olje- og energidepartementet på vegne av Norsk Kjernekraft og kommunene Aure og Heim. På bildet ser vi (fra venstre) kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft, Sunniva Rose og ordfører i Aure kommune, Hanne-Berit Brekken (Ap). Bildet ble tatt i forbindelse med signering av utredningsavtale mellom Norsk Kjernekraft og kommunene Aure, Heim og Narvik. Ordfører i Heim kommune, Marit Liabø Sandvik (Ap) var ikke tilstede da bildet ble tatt.