Stortingsrepresentant Ove Trellevik besøker Norsk Kjernekraft AS

Norsk Kjernekraft fikk i dag besøk av stortingsrepresentant Ove Trellevik fra Høyre. Temaet for diskusjon var behovet for å formidle faktabasert informasjon om kjernekraft til politikere og befolkningen. Trellevik hadde en åpen og kunnskapssøkende holdning i møtet som varte en times tid. Trellevik uttalte blant annet: «En ting er sikkert: bortfallet av Russisk gass i Europa krever erstatning av enorme mengder ny energi. Derfor må vi lete etter mer gass, skaffe oss mere kunnskap om atomkraft, og bygge ut kraftverk og fornybar energi der vi kan.»