Sunniva Rose og Jonny Hesthammer gir tilsvar til McKinsey-toppene Christer Tryggestad og Frithjof Lunds innvending mot kjernekraft i Dagens Næringsliv

Sunniva Rose og Jonny Hesthammer gir tilsvar til McKinsey-toppene Christer Tryggestad og Frithjof Lunds innvending mot kjernekraft i Dagens Næringsliv.

Tryggestad og Lund spår at kjernekraft tar for lang tid, noe Rose og Hesthammer mener er et svært dårlig motargument. Den største økningen i Norges kraftbehov kommer etter 2040 og da kan kjernekraft bidra selv med McKinseys pessimistiske syn. Men det handler også om forsyningssikkerhet, naturinngrep og strømpriser.

Spådommer er tross tross alt bare er spådommer, og hverken McKinsey eller noen andre kan si med sikkerhet når kjernekraft kommer i Norge. Det er likevel generelt enighet om at det handler om byråkratiske prosesser.

Det er viktig å svare på slike innlegg som nedsnakker kjernekraft av følgende grunner:

1) Feilaktige påstander skal ikke stå uimotsagt. Det har med folkeopplysning å gjøre.

2) Kunnskapsbaserte motinnlegg bidrar til en konstruktiv debatt om kjernekraft, noe som er veldig positivt. Husk at kjernekraft fremdeles er i en veldig tidlig fase.

2) Det gir en mulighet til å fremme kjernekraft til det norske folk. Det er tross alt overraskende mange som fremdeles ikke kjenner til oss eller vet hvilke muligheter kjernekraft kan gi.

3) Det gir anledning til å diskutere alle ulike aspekter som ikke lar seg oppsummere i en enkelt kronikk (sikkerhet, trygghet, lagring, kostnader, tid, forsyningssikkerhet, arealbruk, strømpriser etc.).

4) Det viser seg at det norske folk liker det. De som følger oss og får med alt vi gjør, synes kanskje det blir mye, men husk at ikke alle følger oss like tett.

Selv om vi bruker tid på å svare på motinnlegg, så brukes hoveddelen av tiden vår til andre ting. Nylig publiserte vi rapporten “Fra ord til handling”. Etter det har vi sendt utredningsmelding til Olje- og energidepartementet for Aure og Heim kommune, vi har startet Halden Kjernekraft sammen med Halden kommune og Østfold Energi, vi har etablert et titalls samarbeidsavtaler med industrielle aktører. I tillegg har 7 kommuner tatt initiativ til å stifte Norske Kjernekraftkommuner.

I kulissene skjer det enda flere spennende ting, “so there is more to come”

Les her: Kjernekraft gjør det grønne skiftet enklere | DN