Sunniva Rose møter kronprins Haakon om kjernekraft

I Vårt Land kan vi lese at Kronprins Haakon har invitert Sunniva Rose til samtale om kjernekraft, et tema han ønsker å lære mer om. En av de andre inviterte er tidligere reaktorsjef Ole Christen Reistad. Mens Reistad og Rose er helt enige om fakta knyttet til kjernekraft som energikilde, så er de uenige om hvorvidt vi bør ha kjernekraft i Norge. Den tredje inviterte er klimaforsker Bjørn Samset, og felles for de inviterte er at alle har doktorgrad innen kjernefysikk.