Underveisrapport Vardø Kjernekraft

Den 16. februar leverte Norsk Kjernekraft denne rapporten til Vardø kommune. Rapporten beskriver faktorer som er relevante for valg av lokasjon for et kjernekraftverk i området Svartnes/Smelror i Vardø kommune. Rapporten er en del av det pågående utredningsarbeidet som Vardø kommune og Norsk Kjernekraft startet i juni 2023.Underveisrapportens formål er å informere kommunen om foreslått lokasjon for kraftverket, hvilke faktorer som har blitt lagt til grunn for forslaget om lokasjon og å illustrere arealbruken til kraftverket. Faktorer som beskrives denne rapporten er de samme som vil beskrives i den kommende meldingen med forslag til utredningsprogram, iht. konsekvensutredningsforskriften