Vanlige folk trenger kjernekraft

Håvard Kristiansen og Sunniva Rose har skrevet en kronikk om hvorfor vanlige folk vil være tjent med kjernekraft. I innlegget står det blant annet:

«Terje Aasland (Ap) skrev i en e-post til VG i september at «Kjernekraft har en rekke krevende sider knyttet til kostnader, sikkerhet og ikke minst når det gjelder oppbevaring av avfall». Det ironiske er at det er nettopp kostnader, sikkerhet og håndtering av avfall som er fordelene ved kjernekraft.»

Les mer her: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/Ll69L9/vanlige-folk-trenger-kjernekraft?fbclid=IwAR2gou0CkgaZ6IFasBDduWeKd_hbOiyWqqPsbqtt3HBYQhQhNhfGf7pbw94

power tower background.